Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Wadliwie wykończone mieszkanie – rękojmia

Wadliwie wykończone mieszkanie – rękojmia

  W oczekiwaniu na wymarzone, własne cztery kąty, czasem okazuje się, że właściciele nie są zadowoleni z efektów pracy ekipy wykończeniowej. Co zrobić, gdy zatrudniona firma okaże się nierzetelna? Czy zlecający prace wykończeniowe/remontowe ma jakieś prawa? Do jakich przepisów można się odwołać? 

  Jakość usług firm wykończeniowych w praktyce bywa bardzo różna, dlatego osoby zlecające remont lub prace wykończeniowe w przypadku, gdy zlecenie nie zostanie wykonane należycie, mogą skorzystać z przysługującej im rękojmi. Podstawą wszelkich roszczeń jest umowa podpisywana między osobą zlecającą a ekipą budowlaną/remontową. Dokument taki powinien zawierać wszystkie informacje dotyczące między innymi planowanego zakresu prac, oczekiwanego rezultatu, formy rozliczeń oraz terminu zakończenia prac. 

  WAŻNE!
  Umowa dot. prac wykończeniowych lub remontowych nie musi być zawarta na piśmie. Każda forma umowy w tym przypadku będzie skuteczna. Dla naszego bezpieczeństwa, ważne by mieć jakiekolwiek potwierdzenie dokonanych ustaleń na wypadek ewentualnych problemów. Może to być np. korespondencja mailowa lub sms, w której ustalimy najważniejsze kwestie z wykonawcą (zakres prac, termin, wynagrodzenie, itp.). Pamiętajmy o tym i dla własnego bezpieczeństwa zadbajmy o stosowne dowody potwierdzające to na co się umówiliśmy z wykonawcą.

  Przepisy prawne .

  Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego, jeśli zamówiona usługa zostanie wykonana w sposób wadliwy (sprzeczny z umową), zlecający może wezwać do zmiany sposobu jej wykonania i wyznaczyć termin jej realizacji.  Po upływie wyznaczonego czasu możliwe jest odstąpienie od umowy lub przekazanie prac innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Istotna jest tu kolejność podejmowanych działań – ważne jest więc, aby najpierw wezwać do zmiany sposobu wykonania prac (zakomunikować wykonawcy nasze uwagi i oczekiwania) i dopiero po bezskutecznym upływie terminu realizacji usługi odstąpić od umowy lub powierzyć wykończenie pomieszczenia innej firmie.  

  Rękojmia za wadliwie wykonany remont.

  Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Jeśli prowadzone prace nie zostały wykonane zgodnie z umową, można domagać się obniżenia wynagrodzenia firmy remontowej w odpowiednim stosunku, żądania usunięcia nieprawidłowości lub wreszcie odstąpić od umowy jeśli wady są istotne. Prawidłowe zgłoszenie usterek przez Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady najlepiej aby było sporządzone na piśmie (chociaż może to być także forma mailowa) oraz powinno w wyraźny sposób określać nasze oczekiwania. 

  Kancelaria SKR – KępnoOleśnicaWrocław

  Usługa, którą zamówiłeś, nie została wykonana w taki sposób, w jaki zostało Ci to obiecane? Skontaktuj się z naszą Kancelarią adwokacką, a pomożemy Ci zadbać o Twoje interesy.