Przejdź do treści
Strona główna » Obszar praktyki » Restrukturyzacja i upadłość

Restrukturyzacja i upadłość

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem. Kancelaria SKR oferuje swoim klientom pomoc w uniknięciu negatywnych konsekwencji związanych z kryzysem prowadzanej działalności.

Na problemy firm patrzymy z jak najszerszej perspektywy i staramy się odnaleźć wszystkie przyczyny ich zaistnienia. Bardzo często okazuje się bowiem, że problemy z płynnością finansową czy wreszcie niewypłacalnością leżą w różnych obszarach działalności prowadzonej przez naszych klientów. Czasami zdarza się także, że problemy finansowe klientów są spowodowane działaniami innych podmiotów, które poprzez niewywiązywanie się z zobowiązań narażają firmy na straty.

Kancelaria SKR w ramach działu do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, świadczy usługi zarówno dla dłużników jak i wierzycieli.

W przypadku dłużników oraz firm borykających się z problemami organizacyjno-finansowymi, oferujemy usługi między innymi w zakresie:

 • analizy przyczyn problemów finansowych i proponowanych sposobów uzdrowienia sytuacji,
 • przygotowania planu restrukturyzacji firmy lub zakończenia biznesu,
 • prowadzenia rozmów i negocjacji z wierzycielami w celu ustalenia polubownych sposobów wyjścia z kryzysu,
 • reprezentacji dłużników w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • reprezentacji członków zarządów w postępowaniach odszkodowawczych, postępowaniach karnych oraz podatkowych,
 • doradztwa w zakresie majątku podmiotów powiązanych z dłużnikiem.

W przypadku wierzycieli i firm współpracujących z przedsiębiorcami zagrożonymi niewypłacalnością, Kancelaria SKR świadczy usługi w zakresie:

 • doradztwa na wczesnym etapie współpracy, w szczególności w zakresie zabezpieczenia interesów klienta na wypadek niewypłacalności jego kontrahenta,
 • prowadzimy rozmowy i negocjacje z zagrożonymi niewypłacalnością kontrahentami,
 • reprezentujemy klientów jako wierzycieli w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • doradzamy w kwestii składanych przez niewypłacalne firmy propozycji ugodowych,
 • reprezentujemy klientów jako wierzycieli w procesach sądowych przeciwko byłym członkom zarządu niewypłacalnych firm.