Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Roszczenia cywilne klientów biur podróży związane z nieudanym urlopem

Roszczenia cywilne klientów biur podróży związane z nieudanym urlopem

  Urlop to zarówno czas wypoczynku, jak i odwiedzania malowniczych miejsc w kraju bądź za granicą. Wiele osób co roku wybiera się na wakacje, korzystając z oferty biur podróży. Niekiedy jednak zdarza się tak, że zastane warunki znacząco odbiegają od tego, co wcześniej reklamowano w katalogu. Wówczas niezadowolony klient ma prawo domagać się od organizatora wczasów odszkodowania i zadośćuczynienia za nieudany urlop. Pierwszym krokiem powinno być wniesienie reklamacji do organizatora ale jeśli to nie przyniesie efektów, konieczne pozostaje wstąpienie na drogę sądową.

  Reklamacja za niezgodność z umową

  Przed podjęciem decyzji o sądowym dochodzeniu odszkodowania od organizatora wycieczki należy złożyć reklamację z tytułu niezgodności usługi turystycznej z umową oraz ofertą prezentowaną w udostępnionych katalogach. W takiej sytuacji biuro podróży powinno zaproponować rekompensatę w formie darmowego świadczenia zastępczego. Jeżeli jest ono niezadowalające, klient może zażądać obniżenia ceny usługi za każdy okres, w którym występowały nieprawidłowości albo odszkodowania za dodatkowe koszty lub zmarnowany urlop. Pomocna w tym przypadku bywa Tabela Frankfurcka – choć oficjalnie nie ma w Polsce mocy prawnej, ułatwia obliczenie wysokości rekompensaty.

  Zakres odpowiedzialności biura podróży

  Jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie lub proponowana rekompensata nie spełni oczekiwań, każdy klient ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w sądzie, odwołując się do odpowiedzialności biura podróży. Zakres tej odpowiedzialności jest zaś stosunkowo szeroki. Rekompensata może wynikać między innymi z:

  • zaniżonego standardu hotelu lub pokoju,
  • braku ustalonych udogodnień (np. widoku na morze czy klimatyzacji),
  • wyżywienia niskiej jakości,
  • braku atrakcji przewidzianych w programie,
  • dodatkowych kosztów wynikających np. z zagubienia bagażu.

  Nie są to jedyne nieprawidłowości mogące stać się podstawą reklamacji bądź wniesienia pozwu. Warto jednak pamiętać, że biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za szkody z winy klienta, działania osób trzecich niezwiązanych z wykonywaniem usługi lub siły wyższej.

  Dochodzenie odszkodowania za zmarnowany urlop

  Prawo do ubiegania się o odszkodowanie za zmarnowany urlop wynika z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pozew o zadośćuczynienie powinien zostać złożony maksymalnie w ciągu 3 lat od zakończenia wycieczki – konieczne pozostaje wcześniejsze wniesienie reklamacji i uzyskanie na nią odpowiedzi. Ważne jest też przygotowanie dowodów, przede wszystkim zdjęć oraz filmów, które mogą pomóc w staraniach o korzystny rezultat sprawy.

  Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania za nieudany urlop od biura podróży we WrocławiuOleśnicy lub Kępnie, skontaktuj się z prawnikami z Kancelarii SKR.