Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Rozwód z winy jednego małżonka, z winy obojga lub bez orzekania o winie – konsekwencje różnych wyroków rozwodowych

Rozwód z winy jednego małżonka, z winy obojga lub bez orzekania o winie – konsekwencje różnych wyroków rozwodowych

  Gdy między małżonkami dochodzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, najlepszym rozwiązaniem jest rozwód. W zależności od tego, jakie były okoliczności prowadzące do rozpadu małżeństwa oraz jakie panują między małżonkami relacje – istnieje możliwość wnioskowania o rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem o wyłącznej winie jednej ze stron, a także z orzeczeniem o winie obojga. Jakie skutki mają poszczególne rozstrzygnięcia?

  Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

  Najpierw warto zdefiniować, co przepisy i orzecznictwo rozumieją pod pojęciem winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Takimi przesłankami mogą być:

  • zdrada (rozumiana szeroko, nie tylko jako zdrada fizyczna ale także nielojalność wobec partnera i tworzenie pozorów niewierności małżeńskiej),
  • porzucenie rodziny,
  • przemoc fizyczna lub psychiczna,
  • brak chęci do wykonywania pracy zarobkowej i zaspokajania potrzeb rodziny,
  • brak pomocy w wychowywaniu dzieci,
  • uzależnienia (np. od alkoholu, narkotyków, hazardu),
  • konfliktowy stosunek do rodziny męża lub żony.

  Rozwód z winy jednego małżonka

  Skutki orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków są następujące:

  • winny małżonek może być zobowiązany do płacenia alimentów niewinnemu małżonkowi,
  • małżonek winny nie ma prawa żądać alimentów, nawet jeśli znalazł się w niedostatku,
  • jeśli winny małżonek jest np. hazardzistą i trwoni majątek, sąd może ustalić nierówne udziały w podziale majątku,
  • udowodniona wina (np. przemoc czy uzależnienie od alkoholu) może być również istotnym argumentem w osobnej sprawie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  Rozwód z winy obojga małżonków

  W tym przypadku istotne jest, że dla sądu nie ma znaczenia w jakim stopniu zawinili poszczególni małżonkowie. Sądy bowiem nie stopniują winy i nie oceniają, który małżonek przyczynił się bardziej, a który mniej do rozpadu małżeństwa. Oznacza to, że nawet jeśli jedna ze stron dokonała wielu ciężkich przewinień, a druga tylko raz w niewielkim stopniu zawiniła pogorszeniu relacji, sąd może uznać ten stan za winę obojga małżonków. Skutki:

  • oboje z małżonków mają prawo wnioskować o alimenty, jednak przesłanką do ich orzeczenia może być wyłącznie stan niedostatku danego małżonka,
  • takie rozstrzygnięcie (obopólna wina) w żaden sposób nie wpływa na kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej czy alimentów na dzieci,
  • winy poszczególnych małżonków nie można stopniować na mniejszą i większą. 

  Rozwód bez orzekania o winie

  Takie rozstrzygnięcie może mieć miejsce jedynie, gdy obie strony są zgodne co do chęci zaniechania orzekania o winie.

  Skutki:

  • jeśli jeden z małżonków znajduje się w niedostatku, może ubiegać się o alimenty od byłego małżonka. 

  Zapraszamy do konsultacji z Członkami Zespołu Kancelarii SKR w Kępnie, Oleśnicy i Wrocławiu – zarówno na etapie przedsądowym (zasięgnięcie jedynie informacji o sprawie rozwodowej) oraz na etapie sądowym (złożenie pozwu i świadczenie pełnej reprezentacji przed właściwym miejscowo sądem).