Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Ile możesz zarobić na umowie dzierżawy gruntu pod budowę elektrowni fotowoltaicznej?

Ile możesz zarobić na umowie dzierżawy gruntu pod budowę elektrowni fotowoltaicznej?

  Kancelaria SKR bierze czynny udział w negocjowaniu umów dzierżawy gruntu pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Zazwyczaj Wydzierżawiający otrzymuje wzór umowy, który jest sporządzony sztucznym językiem technicznym i trudno odróżnić treść ważną dla właściciela gruntu  jak na przykład zasady opłacania czynszu dzierżawy, od tych mniej istotnych.

  Klienci często zadają pytanie – ile mogę zarobić na dzierżawie gruntu? Kwoty z tytułu czynszu dzierżawy gruntu pod budowę elektrowni fotowoltaicznej zależą m.in. od położenia gruntu, jego przeznaczenia oraz zainteresowania obszarem konkretnego inwestora. Zazwyczaj w powiecie wrocławskim, oleśnickim i kępińskim kwoty sięgają od 10.000 zł do 18.000 zł za hektar w skali roku. Określenie wysokości czynszu dzierżawy stanowi indywidualne ustalenie pomiędzy stronami umowy i  jest jednym z ważniejszych punków negocjacji prawników, którzy mają wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu czynności na korzyść swojego Mocodawcy. 

  Czynsz dzierżawy jest naliczany od momentu rozpoczęcia budowy i tu pojawia się pierwszy problem – co oznacza moment rozpoczęcia budowy? Brak skonkretyzowania tego pojęcia może spowodować, że właściciel gruntu może czekać nawet kilka lat od zawarcia umowy dzierżawy zanim otrzyma docelowy czynsz dzierżawy. Kolejny problem który wynika z lakonicznych zapisów umów dzierżawy (powszechnie dostępnych wzorów) dotyczy zasad wypłacania dotacji unijnych na zasiew i zbiór. Co się dzieje, gdy właściciel gruntu zasiał plon, a przed zbiorem grunt orny został decyzją administracyjną  przekształcony w inwestycyjny, czy wówczas należy zwrócić dotację?

  Ponadto w praktyce zespołu Kancelarii nagminnie spotykamy się z sytuacją, że Inwestorzy negocjują z właścicielami gruntów tak zapisy umowne, by prawo do wypowiedzenia umowy przysługiwało tylko jednej stronie, oczywiście tej silniejszej – tj. właśnie Inwestorowi. Konsekwencją tego jest to, że właściciel gruntu oddając pod dzierżawę swoją własność na 30 lat bez zbadania warunków umowy, akceptuje treść umowy ze wzorca, pozbawiając się bardzo często prawa rozwiązania umowy np. w sytuacji gdy Dzierżawca nie płaci umówionego czynszu lub płaci czynsz ze znacznym opóźnieniem bez odsetek ustawowych.

  W dniu podpisania umowy dzierżawy właściciel nieruchomości będąc pełen wiary w rzetelność Inwestora ma nadzieję, że każdy z zapisów umowy zostanie poprawnie wykonany. Życie jednak pokazuje, iż brak profilaktyki w postaci prawidłowej oceny ryzyka inwestycji przez adwokatów, może spowodować straty finansowe właściciela gruntu lub jego następców prawnych.

  Autorem artykułu jest adwokat Malwina Znamirowska.

  Jeśli jesteś zainteresowany tematyką negocjacji umów dzierżawy, zachęcamy do kontaktu z adwokat Malwiną Znamirowską tel. +48 666 878 358