Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku sprzedaży rzeczy używanych

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku sprzedaży rzeczy używanych

  Rękojmia to nic innego jak odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady (fizyczne oraz prawne) sprzedawanej rzeczy, opisana w Kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży rzeczy używanej (np. samochodu), odpowiedzialność tę można wyłączyć. Sprzedawca może zostać z niej także zwolniony wtedy, gdy kupujący w momencie zawarcia umowy lub wydania rzeczy wiedział o wadzie (uszkodzeniu lub stanie niezupełnym).

  Co ważne – jeżeli sprzedawca jest przedsiębiorcą, a kupujący konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie może zostać wyłączona (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego), ale może zostać ograniczona.

  Kiedy można wyłączyć rękojmię i jak to zrobić? 

  Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi powinno zostać dokonane za obopólną zgodą stron – sprzedającego oraz kupującego. Najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest po prostu zawarcie w umówię stosownego zapisu, wskazującego, że “strony wyłączają w ramach niniejszej umowy odpowiedzialność z tytułu rękojmi”.

  Ważne jest również to, by sprzedawca upewnił się, że kupujący zdaje sobie sprawę z konsekwencji takiego zapisu i w pełni go akceptuje. 

  Ograniczenie lub wyłączenie rękojmi może mieć istotne znaczenie w przypadku sprzedaży rzeczy używanych. Kodeks cywilny określa, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Nie ma przy tym znaczenia czy sprzedawana rzecz jest nowa czy używana. W praktyce może to oznaczać, że nie wyłączając lub nie ograniczając rękojmi, sprzedawca używanego, kilkuletniego (lub wręcz kilkunastoletniego) samochodu, może ponosić jeszcze odpowiedzialność za jego stan przez kolejne 2 lata.

  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter absolutny po stronie sprzedawcy. Oznacza to, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność za ujawnione wady także wtedy, gdy nie wiedział o ich istnieniu. Oznacza to, że nawet jeśli sprzedawca sam kupił rzecz już z wadą (np. handlarz samochodami zakupił wadliwy pojazd od wcześniejszego właściciela) to i tak będzie on ponosił odpowiedzialność względem nabywcy, któremu sprzedał taki wadliwy towar.

  Kupując zarówno rzeczy nowe, jak i używane podstawą jest dokładna analiza umowy przed jej podpisaniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który po zapoznaniu się ze sprawą oraz po weryfikacji wszystkich dokumentów, doradzi oraz skutecznie zabezpieczy Państwa interesy, modyfikując treść umowy, w taki sposób, aby była ona jak najbardziej korzystna.

  Taką pomoc możecie Państwo uzyskać właśnie w Kancelarii Adwokackiej SKR Stebnicki Kapalska Ratajski. Zapraszamy do współpracy.