Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez konsumenta na odległość 

Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez konsumenta na odległość 

  W obrocie konsumenckim umowy sprzedaży zawierane na odległość, a więc przez telefon, e-mail, sklep internetowy czy aukcję online, są coraz częściej spotykane. Wpływ na to ma przede wszystkim dynamiczny rozwój branży e-commerce w ostatnich latach. Takie rozwiązanie uważane jest też za atrakcyjne ze względu na możliwość dokonywania transakcji w zaciszu własnego domu i o dogodnej dla nas porze. Zakupy przez internet pozwalają także na zaoszczędzenie mnóstwa czasu. Wszelkie zasady, tryb zawierania z konsumentem umów na odległość, zakres ochrony konsumenta oraz przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy zostały zawarte w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  

  Jaki jest termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

  Według ogólnie przyjętych przepisów oraz regulacji prawnych, osoba, która zawarła umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ma możliwość w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Dokładny termin odstąpienia uzależniony jest od spełnienia przez sprzedającego obowiązku poinformowania konsumenta o przysługujących mu uprawnieniach – jeśli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, termin wydłuża się do 12 miesięcy. Takie prawo do odstąpienia od umowy nosi nazwę prawa do namysłu – jest to czas, w którym konsument może zapoznać się z nabytym towarem i rozważyć racjonalność zakupu. 

  Jak konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość?

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać złożone w dowolnej formie, jednak najczęściej następuje przez złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, najlepiej w postaci pisemnej. Odstąpienie od umowy może odbyć się również za pomocą strony internetowej przy wykorzystaniu formularza lub po prostu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Niezależnie od formy, zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają obowiązek rozliczenia się. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia powinien zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy wykorzystaniu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Konsument zaś, jeżeli otrzymał towar, obowiązany jest do jego zwrotu.  

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat praw konsumenta? Skontaktuj się z naszymi adwokatami lub odwiedź biuro Kancelarii Adwokackiej SKR we WrocławiuOleśnicy lub Kępnie. Zapraszamy!