Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Zawarcie umowy przedwstępnej wraz z zadatkiem oraz rezygnacja z zawarcia umowy przyrzeczonej w późniejszym etapie.

Zawarcie umowy przedwstępnej wraz z zadatkiem oraz rezygnacja z zawarcia umowy przyrzeczonej w późniejszym etapie.

  Umowa przedwstępna podpisywana jest zazwyczaj w przypadku sprzedaży nieruchomości. Aby w jak największym stopniu zabezpieczyć obie strony umowy, stosowana jest umowa przedwstępna z zadatkiem. Następstwem podpisania umowy przedwstępnej jest zawarcie w późniejszym czasie umowy przyrzeczonej (docelowej) stanowiącej wykonanie wcześniejszej umowy przedwstępnej. Treść umowy przedwstępnej oraz przyrzeczonej powinna być ze sobą zbieżna. Co się jednak dzieje w sytuacji, gdy po podpisaniu umowy przedwstępnej z zapłaconym zadatkiem jedna ze stron rezygnuje z zawarcia umowy przyrzeczonej na późniejszym etapie?

  Umowa przedwstępna a uchylenie się od zawarcia umowy przyrzeczonej

  Jeśli umowa przedwstępna została zawarta, a jedna ze stron uchyla się od podpisania umowy przyrzeczonej (lub wręcz rezygnuje z zawarcia umowy przyrzeczonej) druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

  Należy pamiętać, że wszelkie roszczenia z tytułu umowy przedwstępnej ulegają przedawnieniu z chwilą upływu roku od terminu, w którym miała zostać zawarta umowa przyrzeczona. Co ważne, jednym z takich roszczeń jest zadatek. Tak więc po okresie przedawnienia niemożliwe będzie żądanie kwoty dwukrotnego zadatku. Właśnie dlatego należy dopilnować, aby w trakcie roku od daty planowanego podpisania umowy przyrzeczonej wyegzekwować wszelkie roszczenia z tytułu umowy przedwstępnej.

  Należy również zwrócić uwagę, że w razie rozwiązania umowy (obopólna decyzja stron) zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Innymi słowy – zatrzymanie zadatku (jeśli się go otrzymało) lub żądanie zapłaty sumy dwukrotnie wyższej (jeśli się go dało) możliwe jest tylko w przypadku zawinionego (bezpodstawnego) niewykonania umowy przez drugą stronę.

  Kancelaria prawna we Wrocławiu – sprzedaż i kupno nieruchomości

  Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie regulacji prawnych dotyczących umowy sprzedaży nieruchomości? Skontaktuj się z naszą Kancelarią prawną. Działamy na terenie WrocławiaOleśnicy oraz Kępna. Zapraszamy!